O mnie

Moje zdjęcie
Pierwszy Podcast Antropologiczny. Projekt dźwiękowy współtworzony przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Powstał w ramach Warsztatów Etnologicznych prowadzonych przez dr Agatę Stanisz od roku 2012 oraz działalności Pracowni Antropologii Audiowizualnej.

piątek, 29 maja 2015

IV TSBJ: Metodologia badań nad kulturami transportu i infrastruktury mobilności.

28.05.2015: Referat wygłoszony w trakcie IV Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań  Jakościowych w Poznaniu w ramach grupy tematycznej pt. Mobilność, wielomiejscowość, deterioryzacja. Referat dr Agaty Stanisz pt. Mobilność i wielomiejscowość: metodologia badań nad kulturami transportu i infrastruktury mobilności.


IV TSBJ: Niewizualne metody badań

27.05.2015: trzy referaty wygłoszone w trakcie IV Transdycyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych w Poznaniu w ramach grupy dyskusyjnej pt. Audiowizualne metody badań jakościowych. Wystąpienia dotyczyły metod niewizualnych, w których najistotniejszą rolę odgrywa dźwięk, techniki jego rejestracji oraz późniejsze tworzenie reprezentacji wiedzy terenowej i naukowej.


 photo tsbj_zpsal7uysky.jpg

1. Wystąpienie dr Agaty Stanisz pt. Niewizualne metody badań: audiografia i akustemologia


2. Wystąpienie mgr. Jarosława Jaworka pt. Metody badań historii dźwiękowej


3. Wystąpienie mgr Magdaleny Zych pt. Audiosfera wesela, słuch i wodze wyobraźni


* Polecamy odsłuchanie audycji, które powstały w ramach projektu Wesela 21. Audioportret, o którym opowiadała Magdalena Zych: http://etnomuzeum.eu/viewItem,wesela_21_audioportret.html