O mnie

Moje zdjęcie
Pierwszy Podcast Antropologiczny. Projekt dźwiękowy współtworzony przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Powstał w ramach Warsztatów Etnologicznych prowadzonych przez dr Agatę Stanisz w roku akademickim 2011/2012 i jest pierwszą odsłoną działań jakie są podejmowane w ramach Pracowni Antropologii Audiowizualnej.

czwartek, 19 czerwca 2014

Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe: session/sesja 3

11.06.2014: International Conference on Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe organized by the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland). Conference funded by NCN as a part of Moving Modernization project. Conference helded in KontenerArt -Mobilne Centrum Kultury in Poznań.

conference fanpage: https://www.facebook.com/motorwayconference
official project website: http://ruchomemodernizacje.weebly.com

SESSION TWO/SESJA DRUGA


1. Stavros Skrepetos: From the branches of the olive tree to the roads of the world. Transferring the olive tree culture with motorcycles

Bio: The Faculty of Balkan, Slavic and Oriental Studies of the University of Macedonia in Thessaloniki. Stavros Skrepetos is a student of the Master Program ‘Studies in the Languages and Culture of the Countries of South Eastern Europe’ at the Faculty of Balkan, Slavic and Oriental Studies of the University of Macedonia in Thessaloniki. He has participated in the Konitsa Summer School of the Border Crossings Network and some Student Conferences in Istanbul, Bucharest and this year in Belgrade and Zadar. In this year he started to study Slovenian and Turkish language in an initial stadium.
2. Peter F. N. Hörz, Marcus Richter: Between Arrival and Departure – Some Ethnographic Notes on Time and Space in Motels


Bios: University of Applied Sciences, Esslingen and Philipps Universität Marburg. Peter F. N. Hörz teaches Anthropology and Sociology at Hochschule Esslingen. He studied Empirische Kulturwissenschaft/Volkskunde and Erziehungswissenschaft in Tübingen and Vienna. There he got his PhD in 2001. Hörz is author/co-author of numerous publications. Some of them refer to the culture of transport and mobility. Marcus Richter is a research assistant at the Department for European Ethnology at Philipps Universität Marburg. He studied at the Bamberg University and at Tomsk Polytechnic University. Recently he started his dissertation project on appropriation of nature in biodynamic agriculture.
3. Paweł Wita: Hitchhiking in modern Europe. History, impacts and possible uses


Bio: Social Anthropolgy, Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Pawel Wita – born in 1989, graduated from Adam Mickiewicz University, master student of Westfälische Wilhelms-Universität. Interested in urban anthropology, political sciences and politics in general. He hitch-hikes a lot.4. Waldemar Kuligowski, Agata Stanisz: Moving modernization. Motorway A2 vs trunk road no 925. Discussion

Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe: session/sesja 2

11.06.2014: International Conference on Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe organized by the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland). Conference funded by NCN as a part of Moving Modernization project. Conference helded in KontenerArt -Mobilne Centrum Kultury in Poznań.

conference fanpage: https://www.facebook.com/motorwayconference
official project website: http://ruchomemodernizacje.weebly.com

SESSION TWO/SESJA DRUGA


1.Jędrzej Burszta: Challenging the Hegemony of Car Culture. The Road as Cultural Landscape in the United States

Bio: University of Social Sciences and Humanities (SWPS) in Warsaw. Jędrzej Burszta has a master in cultural studies (2011, Institute of Polish Culture) and American studies (2013, American Studies Center) from the University of Warsaw. Now he is a PhD student at the University of Social Sciences and Humanities (SWPS) in Warsaw. His fields of interest include: American studies, anthropology of mobility, theory of cultural studies, ethnography, and science fiction studies.2. Łukasz Kaczmarek: Ethnography of Crossborder Suburbanisation and Categories that Failed. Border, Motorway and Social Mobility in Szczecin Outskirts

Bio: Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznan. Łukasz Kaczmarek is an anthropologist interested in social mobility, imaginaries and power relations. He has conducted research on plural society and identity constructing in Fiji (2000-2005, Kaczmarek 2008), and research dedicated to post-colonial society power relations and social mobility in Jamaica (2009-2012) as well as with Paweł Ładykowski on a resurgence of Polish-German borderland (2009-2013).3. Dawid Krysiński: The “symbiosis” of a private vehicle and a private life. Reflections about the role of the car in Poland

Bio: Department of Sociology, University of Wrocław4. Discussion

Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe: session/sesja 1

11.06.2014: International Conference on Localities through Mobility. Cultures of Motorway in Contemporary Europe organized by the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland). Conference funded by NCN as a part of Moving Modernization project. Conference helded in KontenerArt -Mobilne Centrum Kultury in Poznań.

conference fanpage: https://www.facebook.com/motorwayconference
official project website: http://ruchomemodernizacje.weebly.com

SESSION ONE/SESJA PIERWSZA

1. Introduction by: prof. Michał Buchowski2. Dorota Angutek: The New Symbolism and the Perception of a Motorway Scenery

Bio: Department of Sociology at University of Zielona Góra Dr Dorota Angutek is a cultural anthropologist and cultural scientist. From 1989 to 2000 she has been working at Adam Mickiewicz University in Poznań at Department of Cultural Studies, then she moved to Zielona Góra, where she started working at the Department of Sociology at University of Zielona Góra. Now, she cultural and applied anthropology. She has written two books: Magiczne źródło filozofii greckiej (2003) and Kulturowe wymiary krajobazu (2013) and few articles from the field of historical anthropology as well.
3. Rafał Szymanowski: Mobility as a public good

Bio: Faculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University PhD candidate at the Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University in Poznan. I graduated from International Relations at AMU, I also studied European law and economics as an Erasmus exchange student in Berlin. 4. Wojciech Szymalski: Lewis-Mogridge position - theoretical background and evidence from Warsaw

Bio: Institute for Sustainable Development in Warsaw. Ph.D. Wojciech Szymalski is an expert in regional planning and public participation (Ph.D thesis) as well as spatial planning and sustainable transport (Master thesis). He graduated Warsaw University. Since 2004, he has been working in Zielone Mazowsze (Green Mazovia) Association in Warsaw in the field of environmental transport policy. In 2008, he has done his DBU internship at the Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V in Berlin (Germany), focusing on regional planning and environmental law. From 2009, he has been working for the Institute for Sustainable Development in Warsaw. Since 2010 he leads a LIFE+ project “Good climate for counties”. 5. Przemysław Barszczewski: Albania-Kosovo Highway Project as a chance for economic and social development

Bio: Land Planning Studies in University of Gdańsk. Przemysław Barszczewski is a student of the 5th year of Plannig Studies at the University of Gdańsk. His main interest are: urbanism, public spaces and architecture. 6. Discussion

niedziela, 20 kwietnia 2014

Setna rocznica urodzin prof. Józefa Burszty

Do wysłuchania dwa nagrania. Pierwsze z nich to fragment rozmowy z prof. Zbigniewem Jasiewiczem, którą przeprowadził w 2013 r. Dominik Robakowski. Jest to opowieść o początkach poznańskiej etnologii oraz postaci prof. Józefa Burszty. Drugie nagranie pochodzi z audio-archwum Instytutu Etnologii a Antropologii Kulturowej. Jest to, w miarę możliwości, odrestaurowane, nagranie przemówienia prof. Józefa Burszty, jakie wygłosił 11 listopada 1977 roku podczas jego jubileuszowej uroczystości. Nagranie zostało wykonane przez dr Jacka Bednarskiego. Nagrania zostały przygotowane na spotkanie, które odbyło się w dniu setnej rocznicy urodzin prof. Burszty (17.04) w siedzibie Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu.piątek, 4 kwietnia 2014

VIII MKA w Poznaniu: Metodologia badań nad lokalnością (sesja 3)

Data: 27.03.2014
Miejsce: Rezerwat Archeologiczny Genius Loci w Poznaniu
Wydarzenie: pierwszy dzień VIII Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej TEREN W ŚCISŁYM TEGO SŁOWA ZNACZENIU. LOKALNOŚĆ - TEORIA I PRAKTYKA, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. B. Piłsudskiego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu.Referaty wygłoszone w ramach sesji 3: Metodologia badań nad lokalnością.
 
1. Jacek Wajszczak, Polski Instytut Antropologii: Skup jabłek w rytmie gangsta, czyli metoda wizualna jako rodzaj fenomenologicznego doświadczenia lokalności 
Abstrakt:
Zastosowanie filmu i fotografii w etnologii, mimo ich długoletniego stażu w praktyce nauk społecznych, najczęściej ograniczane jest do kolekcjonowania obrazów, klasycznej dokumentacji obrzędów i rytuałów. Zarówno opis filmowy, jak i fotograficzny nadal bywają postrzegane jako nienaukowe i niepoważne, bo pozbawione „tekstu”, z którym można by nawiązać dialog. W moich najnowszych badaniach na Podlasiu, zrealizowanych w ramach projektu animacyjno-etnograficznego „Wędrujące Opowieści”, kamera, która początkowo była zwykłym narzędziem do realizacji kronik filmowych w pewnym momencie stała się czymś znacznie więcej. Z jednej strony pozwalała na przełamanie pierwszych barier i udane działania animacyjne, z drugiej - tej dla mnie ciekawszej - pozwalała na bliższe etnograficzne poznanie. Tytułowy materiał filmowy „skup jabłek w rytmie gangsta” powstał właśnie w wyniku takiej pracy – chęci poznania, wsłuchania się w ludzi i rzeczywistość ich otaczającą a także obustronnej potrzeby spotkania. W jej ramach metody wizualnej pojawiają się m.in. porzucenie podziału na twórcę i bohatera, użycie języka kina jako języka komunikacji i wykorzystanie montażowych zabiegów formalnych dla pełniejszego opisu zastanej rzeczywistości. W moich referacie chcę pokazać w jaki sposób, kamera i oko mogą stać się częścią projektu fenomenologii percepcji Maurica Merleau-Ponty, na ile redukują wyobcowanie antropologa w nieznanej mu lokalności i zachęcają by odbierał on tą rzeczywistość osobiście i wszystkimi zmysłami, żywym byciem w świecie.

2. Agata Stanisz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Metodologia 'multisite' w badaniach lokalności
Abstrakt
: Proponowany referat będzie się odnosił do założeń metodologicznych projektu realizowanego w IEIAK UAM, finansowanego przez NCN w ramach programu Opus, pt. „Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe”. Metodologia projektu spoczywa na założeniach etnografii wielomiejscowej, w tym wypadku aplikowanej w badaniach dotyczących lokalnie zachodzących zmian o charakterze społecznym, kulturowym oraz ekonomicznym, w 22 miejscowościach (Miedzichowo-Torzym) położonych pomiędzy dwoma kanałami komunikacyjnymi – autostradą A2 oraz drogą krajową 92. Podstawowe założenia etnografii miejscowej zostały sformułowane przez George’a E. Marcusa, który zasugerował konieczność prowadzenia badań w „miejscach” wielu kultur, religii czy etniczności, a tym samym zasygnalizował dezaktualizację badań zjawisk społecznych skupionych wyłącznie w jednym miejscu. Celem zastosowania wielomiejscowości w projekcie „Ruchome modernizacje” jest uzyskanie wielu studiów przypadków, dostarczających jakościowo zaawansowanego, „gęstego” i ulokalnionego materiału. Główny przedmiot badań w projekcie – procesy modernizacyjne i ich wpływ na lokalne krajobrazy kulturowe, nie może być postrzegany jako pojedynczy i przejawiający się w tradycyjnie rozumianej lokalności. Oznacza to, że badania terenowe w ramach projektu muszą przybrać charakter rozproszony i mobilny, po to by móc podjąć próbę adekwatnego opisu rzeczywistości społecznej, znajdującej się pod wpływem „obecności” autostrady, która współcześnie staje się kwintesencją ruchu i mobilności. To właśnie ruch oraz mobilność są w projekcie rozumiane jako oddziałujące na lokalne ekonomie.

3. Agata Kochaniewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Antropologia zaangażowana – aspekt lokalny. Na przykładzie projektu AMIGA realizowanego przez Centrum Badań Migracyjnych
Abstrakt
: Antropologia zaangażowana, która jest świetnym narzędziem do „upominania się” o grupy zmarginalizowane i stawania w obronie szeroko pojętej równości i wolności, ma jeszcze większy potencjał jeśli połączymy ją z tzw. badaniami at home (u siebie) czyli antropologią lokalności. Chciałabym ukazać możliwości, jakie dają badania jakościowe oraz zaangażowanie antropologów w problemy społeczne na przykładzie badań zrealizowanych przez CeBaM (Centrum Badań Migracyjnych) w ramach projektu „Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania”. W odpowiedzi na rekomendacje umieszczone w publikacji zawierającej wyniki badań, powstał w Poznaniu projekt o charakterze zdecydowanie praktycznym i zaangażowanym. Ów projekt współpracy polsko-niemieckiej AMIGA (Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy) stara się wcielić w życie konkretne formy wsparcia wynikające z rekomendacji zawartych w w/w książce. Są to jedne z pierwszych działań podejmowanych w Poznaniu na rzecz integracji cudzoziemców i poprawy jakości ich życia. Lokalny charakter badań, a dzięki temu ich dostępność i możliwość ciągłego aktualizowania wyników, daje szansę monitorowania sytuacji imigrantów i rozpoznania ich rzeczywistych potrzeb. W kraju takim jak Polska, gdzie polityka migracyjna prawie nie istnieje, są to ważne tematy i mogą się przekładać na wprowadzanie zmian systemowych, czego przykładem jest AMIGA. Chciałabym w swoim wystąpieniu zaakcentować użyteczność antropologii w rozwiązywaniu ważnych lokalnych i społecznych kwestii.

VIII MKA w Poznaniu: Przestrzenie lokalności (sesja 2)

Data: 27.03.2014
Miejsce: Rezerwat Archeologiczny Genius Loci w Poznaniu
Wydarzenie: pierwszy dzień VIII Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej TEREN W ŚCISŁYM TEGO SŁOWA ZNACZENIU. LOKALNOŚĆ - TEORIA I PRAKTYKA, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. B. Piłsudskiego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu.Referaty wygłoszone w ramach sesji 2: Przestrzenie lokalności.

1. Agnieszka Chwieduk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Trzy odsłony lokalności: nauka, polityka i „zwykłe” życie
Abstrakt
: Odsłona pierwsza. Tytuł referatu nie odwołuje się do dyscypliny, ponieważ pojęcie lokalności to termin, do którego uzurpuje sobie prawo etnologia, socjologia i politologia. Poza tym, nie ma etnologicznej teorii  lokalności, są za to podejścia sprzyjające krytycznej refleksji nad tym, jak to pojęcie funkcjonuje w życiu grup i praktyce badawczej (co jest tematem dla antropologów). Zadaniem tej części referatu jest nakreślenie trudności i zawiłości definicyjnych z punktu widzenia etnologa i antropologa (społecznego, kulturowego). Odsłona druga. Jako hasło, pojęcie to funkcjonuje w politycznych grach dyskursywnych. Ponadto, pole polityczne (instytucje) czerpie z lokalnego (miejscowego) potencjału. Zadaniem tej części referatu będzie wykazanie, że taka sytuacja stawia antropologom pytanie o  skutki używania tego hasła w przestrzeni społecznej (a może nawet i kulturowej). Odsłona trzecia. Etnolodzy i antropolodzy terminem tym określają  codzienne relacje dziejące się w jakimś miejscu.  W ten sposób oddają specyfikę życia wielu społeczności. W tej części referatu jest wskazanie na fakt, że lokalność to także metafora mająca zobrazować partykularne mentalności zbiorowe, wpisane jednocześnie w ten sam obszar kulturowo-społeczny. Celem referatu jest więc wytłumaczenie owych trzech aspektów pojęcia, ze szczególnym odniesieniem do realiów europejskich, w których myślenie o lokalności wymyka się sferze akademickiej i staje się nośnym faktem politycznym (kulturowym).

2. Małgorzata Roeske, Uniwersytet Jagielloński: Lokalność jako kategoria pozaprzestrzenna
Abstrakt
: Pojęcie lokalności przywykliśmy stosować do opisu społeczności umiejscowionych w konkretnym czasie i przestrzeni. Jest to tzw. lokalność kontaktowa, której członkowie dzielą względnie niewielkie terytorium. Opiera się ona na poczuciu przynależności do niego oraz na wspólnych więzach i interesach partycypantów. Niemniej jednak, wobec postępującego procesu globalizacji, rozwoju technologii komunikacyjnej, powszechnego dostępu do Internetu oraz naszego uwikłania w przeróżne konteksty medialne, można zaryzykować stwierdzenie, iż jesteśmy uczestnikami różnych typów lokalności, nie tylko tych ograniczonych przestrzennie. Dlatego wśród badaczy społecznych pojawiają się coraz częściej głosy mówiące o konieczności redefinicji tradycyjnie pojętej lokalności. Postuluje się definiowanie tejże nie tyle w odniesieniu do wspólnoty terytorialnej, ile w relacji do wspólnoty wyobrażeń, przekonań i wartości. Celem referatu będzie próba zwrócenia uwagi na alternatywne ujęcie kategorii lokalności i rozważenie możliwości zaaplikowania tej koncepcji do badania społeczności wirtualnych. Chciałabym, odwołując się do Arjuna Appaduraia, przedstawić lokalność jako proces oraz pewnego rodzaju praktykę. Lokalność to właściwość, która w tej perspektywie nie jest przynależna  społecznościom, ale jest przez nie wytwarzana w toku wzajemnych interakcji. Założenia te zilustruję skrótowym przedstawieniem analizy materiału empirycznego uzyskanego w efekcie badań nad internetową społecznością forum Miau.pl.