O mnie

Moje zdjęcie
Pierwszy Podcast Antropologiczny. Projekt dźwiękowy współtworzony przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Powstał w ramach Warsztatów Etnologicznych prowadzonych przez dr Agatę Stanisz od roku 2012 oraz działalności Pracowni Antropologii Audiowizualnej.

poniedziałek, 28 listopada 2016

Spóźnieni o 125 lat listonosze

Nagranie ze spotkania z antropologami z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, uczestnikami etnograficznego projektu badawczego „(Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej”, którzy wyruszyli do wiosek pochodzenia emigrantów do Ameryk z końca XIX wieku, aby odnaleźć potomków adresatów listów zatrzymanych przez cenzurę. Spotkanie poprowadziła Violetta Szostak autorka reportażu o badaniach terenowych zrealizowanych w ramach wspomnianego projektu.  Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu w partnerstwie z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM.


Nagranie wykonał Bartosz Wiśniewski. Edycja Agata Stanisz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz