O mnie

Moje zdjęcie
Pierwszy Podcast Antropologiczny. Projekt dźwiękowy współtworzony przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Powstał w ramach Warsztatów Etnologicznych prowadzonych przez dr Agatę Stanisz od roku 2012 oraz działalności Pracowni Antropologii Audiowizualnej.

niedziela, 28 czerwca 2015

Skąd ciało wiedziało? cz. 1

Nagrania referatów wygłoszonych w ramach II edycji Studencko-doktoranckiej konferencji „Skąd ciało wiedziało? Ucieleśnienie w naukach kognitywnych i społecznych”. Konferencja odbyła się w dniach 15-16.05.2015 w Pracowni Duży Pokój (Warszawa ul. Warecka 4/6). Organizatorem był Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Za konferencję oraz podzielenie się z nami nagraniami referatów są odpowiedzialni: Urszula Klimut, Rafał Rukat, mgr Piotr Litwin oraz mgr Paweł Motyka.

1. Andrzej Jankowski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Sopot): "Narzędzie jako rozszerzenie ucieleśnionego umysłu – ujęcie kognitywistyczne"
Referat dotyczy tego, w jaki sposób narzędzia modyfikują schemat ciała i percepcję oraz neuronalna podstawa tych zmian. Jego autor przedstawia w nim analizę wyników badań z wykorzystaniem tzw. neuroobrazowania.


2. Monika Chylińska (Katedra Teorii Poznania KUL): "Kreatywność ucieleśniona – stanowisko Petera Carruthersa w sporze o źródła twórczego działania"
Wystąpienie dotyczy teorii Petera Carruthersa. Autorka referatu przybliża ją słuchaczom, a następnie proponuje własną analizę krytyczną tego podejścia oraz rozważa dalsze możliwe kierunki badań w dziedzinie 'kreatywności ucieleśnionej'.


3. Klara Keler (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW): "Projekt: ciało, czyli o znaczeniu obnażenia"

1 komentarz: